เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

payday loans in phoenix az

Should alert the lending company concerning your change in his/her/the status because a citizen/non-resident Indian

Will (in case there is more than one debtor) be jointly and severally prone to pay-off the loan, appeal and all sorts of most other amounts due and payable less than which Contract also to observe the terms and conditions;

5.step 1.5. If there is becoming low- resident Indian/people away from India supply, will follow and fulfil the new provisions out of Foreign exchange Management Act, 1999, given that revised occasionally as well as other relevant legislation regarding to order, preserving, having fun with, attempting to sell immovable possessions in Asia and you can repatriating continues exterior India and you can the brand new Debtor shall indemnify and keep indemnified the bank because account.

5.1.six. Brand new Debtor recognizes and you can allows the brand new rates and its particular formula means, most other costs, fees and all of almost every other amounts payable according to the regards to it Agreement once the practical and Borrower features knew the definition of each terminology and you can monetary implications, numbers payable and obligations and you may personal debt composed lower than so it Contract