เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

norman escort service

Unsecured AWS S3 Servers Trigger High Settlement Commission having Matchmaking Software Jack’d, Started Research having Luck 100 Businesses

Unsecured AWS S3 Machine End up in High Settlement Fee to own Matchmaking Software Jack'd, Launched Studies for Chance 100 Companies

Jack'd, a cam and you will relationship app one to serves “homosexual, bisexual, and you may curious people,” might have been strike having a beneficial Us$240,000 payment commission and you can an order to alter safeguards immediately after it don't safe a leaky Auction web sites Online Qualities (AWS) S3 machine you to definitely contains users' individual images for over a-year. Ny Lawyer Standard Leticia James launched brand new settlement immediately following an studies learned that On line Company, Inc., the firm about Jack'd, didn't include the new painful and sensitive pictures from potentially step 1,900 of your app's homosexual, bisexual, and you may transgender pages in the Nyc.