เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

meddle-inceleme gözden geçirmek

The best way to post photos, audio, video or any files off-line with other Android os products!

"I highly recommend it to any or all, and i also provide it with a beneficial 9 away from ten!" - OMG!Droid Has actually: ? Auto-choose Wifi-AP, Wi-fi Head otherwise Wifi ? Automatically begin Wi-fi Hotspot very it's going to really works versus Wifi! ? Ray to deliver! - Have fun with NFC so you're able to couples & initiate import! (to possess offered equipment) ? Quite simple to utilize! Zero settings necessary ? Publish numerous photos, music or movies simultaneously ? Really works completely traditional therefore no investigation costs! ? Widget assistance ? Posting right from Gallery and other applications (Share) ? Timely combining having QR password ? Auto-saved sets number ? Easy access to obtained documents ? Beautiful software of Android os dos.2 upwards!

Send Everywhere Professional

Whenever! From anywhere! So you can Almost everywhere! Document Discussing just with a beneficial six little finger count! File Revealing Invention created by Posting Everywhere. Of Android os to Android os / iphone / apple ipad / Desktop Off Android / new iphone / apple ipad / Desktop so you're able to Android You can easily and quickly display one folders otherwise data (were images, videos, and you may Apps). ?Enjoys inside the Expert Variation?