เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

married secrets Aplikacja

Jiang Tian inquired with people from the relationships industry, and you can nothing advertised having seen this lady

Dong Jun never ever attended another feel. Dong Jun regularly love discussing this lady lifestyle courtesy WeChat Times, curating it such as for example a business credit. However, just after she had cheated, she closed this lady Times supply.

Within thirty six, she got yet to play one partnership

Given that Spring season Festival contacted, Jiang Tian saw chances and pounced. He began producing “One-on-That Higher-Avoid VIP Properties.” Towards the acquisition of a VIP credit, the working platform would help members during the organizing you to-on-you to schedules with couples picked considering their personal criteria. There were three tiers from VIP notes, toward higher tier attempting to sell to have 29,100 yuan in addition to lower having ten,100. The higher the new spousal standards, the greater the working platform recharged.

The original consumer buying a beneficial VIP card is actually called Zhou Hui. This lady bachelor's and you will master's levels was both from ideal institutions, she worked within the center administration from the a publicly traded internet company to make 600,000 yuan per year, and you may she got a property and you will automobile when you look at the Shanghai. More exceptional thing are one Zhou Hui got come up one-step immediately away from a rural village discover to help you in which she was now.

Just like the she is so engrossed inside the really works, Zhou Hui got never ever place far energy otherwise consider for the dating. Since she had defer relationship for such a long time, their reference to the woman moms and dads is easily wearing down. By this point, they might initiate arguing within get rid of regarding a cap.