เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

malaysiancupid review

How To Look Again After Swiping On Tinder

It happens almost every time I log onto Tinder, to tell you the truth; it happens to everyone. Youre sitting at the bus stop or youre a bit early for work, so you fire up the Tinder app and do some swiping. Nope, nope, no way, nuh unh, oh wow shes beautiful.....noooo! You swiped left! Why!? Is there any way to fix this error, or has the woman of your dreams been swept away forever?

It may be a #firstworldproblem but the struggle is real, and its a common issue among Tinder users. Most of us arent really paying close attention when we swipe were on autopilot looking at the pictures, and its really easy to get into a habitual movement of swiping left (or right) and only belatedly realizing a mistake has been made when our brain catches up to our fingers. The problem is so common, in fact, that Tinder cleverly chose to monetize the ability to undo our mistakes by making Rewind a part of the Tinder premium tiers. (Imagine if Microsoft Word would only let you hit “Undo” if you subscribed to the premium package!)

The bottom line is stark but simple: if youre a Tinder Plus or Gold subscriber you can use Rewind. If you dont use Tinder Plus or Gold, youre out of luck in the short term BUT, there may be some hope for you in the long run. In addition, there is a way you can get the malaysiancupid discount code benefit of the Rewind functionality without paying for Tinder Gold or Tinder Plus. In this article, Ill show you how to use Rewind, how to get rematched if you dont have access to that feature, and a way to get a Rewind equivalent for free.

Try again after swiping in Tinder Plus or Tinder Gold

Tinder Plus and Gold are the subscription-based levels of Tinder that cost money. Tinder Plus is the first-tier offering of Tinders premium services, while Tinder Gold is Tinder Plus with the addition of knowing whether someone has swiped right on you already before you are asked to swipe on them.