เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

Little People Dating services

Firestone Over Vehicles Care - Provider / mechanized mistake

I happened to be given the exact same savings that i may regarding line and you will an extra $sixty regarding due to the fact my expenses try high and i was taking a lot of functions done

best male profile for dating site

Front side note: I had to track down you to definitely see me once i decrease my vehicle of, capture us to pick my car upwards, vehicle was not gonna be able that date, grab me personally household, discover me personally backup in the morning and you may miss me personally from to track down my car the following day. I overlooked work on my second job to the first-day because the my vehicle was not ready. I overlooked go out within my very first work to your 2nd time due to the fact I got to come back discover my vehicle brand new next early morning. I came to firestone 4 times that is a great amount of fuel money immediately.

Yet the service We obtained off Firestone try poor. I asked basically was discount on the one thing together with answer are zero.