เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

Launceston+Australia mobile site

Top notch people can be look at one or two handbags complimentary whenever traveling on domestic and you will short-transport worldwide routes

  • A321T First class: American Airlines spends specially set up A321 aircraft towards the the advanced transcontinental pathways. During these therefore-titled "A321T" flights, world class include five rows of just one-step 1 seats. That implies every chairs has one another a windows and section supply. Partners travel together have the choice regarding resting across the aisle from both otherwise one out of side of most other.
  • 737 World-class: Western Air companies recently done an excellent "Venture Retreat" retrofit so you're able to "harmonize" new up to speed sense across the every 737 routes. Now, you'll find five rows out-of superior economy-including recliner chair inside the top notch toward all 737 aircraft. American Air companies eliminated all inflight entertainment windowpanes as part of the retrofit, therefore be sure to take your own tablet to watch the fresh streaming entertainment possibilities. The positive side of the retrofit: the chairs keeps stamina retailers, the fresh new over bins are large, and all sorts of flights provides large-rate Wi-Fi available for purchase.