เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

gresham escort

How do i accept transference and you may functions within it?

What exactly is Transference?

Transference 's the redirection of ideas throughout the a specific person on to other people (in the procedures, so it relates to a client's projection of their emotions on people more onto the counselor).

Dede Kammerling, an enthusiastic New york counselor and you may MyWellbeing neighborhood associate, shows you so it dynamic: “Such, a patient who's got shed a father just like the a child looks with the specialist to own unconditional like and you will greet. And even though the brand new therapist genuinely cares on her diligent, it may not feel like sufficient. The fresh counselor commonly inevitably flunk out of just what their/her diligent believes the guy/she needs and you can claims on the. The person feels damage, perhaps angry and you can significantly troubled.”

What is Countertransference?

Countertransference is the redirection of good therapist's thinking towards the client. Dealing with Dede's prior to analogy, the newest counselor whose patient dreams about unconditional like and you may enjoy off them get “be misunderstood and maybe somewhat coerced by the patient.“

Countertransference and you will Transference from inside the Medication

From inside the therapy, transference and countertransference takes of many models and this can be hard in order to understand, and you will individual practitioners provides more methods to target them. I spoke to our therapists regarding how they acknowledge transference and you can countertransference regarding the area, how to operate, and just how oversight features assisted her or him address countertransference.