เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

cupid online dating

Sephora borrows of Tinder’s playbook having swipeable cellular searching gadgets

Journalist

Sephora is bookending their previous sales-driving effort with a couple the fresh cellular-very first systems, and this permit people to use a fill-in-the-empty design and watch its best charm product and you can leverage an effective Tinder-such as user interface to invest in situations featured in favourite looks.

The merchant is actually making use of the newest rise in popularity of dating application Tinder – that enables users in order to swipe compliment of individuals' users to pass through or done a fit – so you can show the Sephora Collection items in a millennial-amicable light and you will clarify the fresh new searching experience. Sephora is additionally starting the sweetness Uncomplicator platform to allow people so you're able to whittle down their choice into the a quote to get the tool better-suited to their demands.

“The concept originated our very own lookup – which our website subscribers choose shop for beauty, and that it can extremely overwhelming,” said Deborah Yeh, older vice-president out-of marketing and you can brand from the Sephora. “Sephora Range gets the benefit of becoming one of the primary reputation names you can purchase, which i knew we can build a thing that facilitate target the newest happiness of shopping, when you are removing the fresh new nervousness you to definitely comes from the ‘prime product' browse.

“With this, we titled the newest overarching brand venture Beauty, Simple and used one due to the fact the starting line in order to make differentiated experience for her to greatly help her choose, including the ‘Swipe They. Store It' experience towards the Sephora.”