เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

Christian Dating service

Still, very women into the Tan Loc look wanting to marry an excellent foreigner

Ce Thanh Lang recently decided to go to the city hallway to locate papers guaranteeing she is single and permitted marry.

"Any country does, I will grab anybody who encourage me personally," she told you, waving this new documents. "I have to post money back at my mothers."

Aside from the relationships broker's percentage, the newest bridegroom provides regarding $300 to help you their bride's household members, Lang said. Up coming, in the event the all the happens better, the lady husband could possibly get posting doing several thousand dollars a year in order to the girl friends - based on just what they can manage.

Tran Thi Sach's real family, with five higher bedroom and you may shiny environmentally friendly tile floors, are a residence of the island conditions.

"Once the my girl had partnered, I've retired," told you Sach, 59, who regularly toil throughout the grain areas together with her partner.

"I lived-in good shack," she said. "We'd to your workplace in spite of how gorgeous it absolutely was, it doesn't matter how much it rained, regarding 5 have always been until 5 in the afternoon. Often we could merely afford grain porridge."

Tran Thi Sach, 59, 2nd kept, whoever a few daughters ily participants and you may residents inside her freshly re also,Wednesday, . (AP Images/Chitose Suzuki) Chitose Suzuki / AP

Whenever her daughter Tho first told you she planned to head to a married relationship agent, Sach objected.