เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

All rooms was appointed having a course count and you can page, like “4A” or “10C

All rooms was appointed having a course count and you can page, like “4A” or “10C

Category Numbers And you can Characters

” The course matter tells you the essential sort of room, step 1 being the fanciest concierge space and you may 11 as the tiniest and you can least expensive typical space. All the way down quantity normally have so much more features and features, eg window otherwise verandahs, or may be larger than higher-numbered groups.

  • Groups step one, dos & step three was concierge staterooms, which come with a lot more rewards like use of another type of lounge and you can priority access to trips and situations.
  • Classes cuatro, 5, 6 and you can 7 is actually verandah staterooms, which have a little individual patio externally the vessel where you can get some outdoors and see new sea pass by.
  • Classes 8 and nine are oceanview staterooms which have one or two portholes, and therefore cannot open.
  • Categories ten and 11 is to the staterooms, which have no windows at all.

Inside a course amount, extremely staterooms are very much identical (with a few conditions mentioned lower than), into the characters appearing generally just how attractive the location was (centered on Disney), which have ‘A’ as being the top. We fundamentally suggest obtaining the C, D or E staterooms to store yourself some money, as the higher-lettered staterooms very commonly somewhat most readily useful. But you will find some conditions; keep reading for much more.

Place Items

It seems like you will find several bedroom with several some other visuals, however in fact all the typical low-concierge bedroom fall under about three first indoor designs (not depending the verandah, if any). Disney doesn’t break out the size of the within section of verandah rooms, and so the verandah systems is estimates according to measurements of place visuals and physical testing regarding rooms.

Small: category eleven, that are just as much as 184 sq .. legs. toward Secret/Ask yourself and you may 169 sq .. foot. on the Dream/Fantasy/Wanna. All sleep about 3; some sleep cuatro. The area cures relative to the following bigger size is inspired by lacking a torn bathroom and you will shedding some of the discover area in the center of the bedroom.

Regular: category 10, 9, eight, 6, 5 and you can Dream/Fantasy/Wish to 4E, having an interior part of up to 215 sq .. base. towards the Miracle/Wonder, 205 sq. feet. to the Fantasy/Dream, and you may 218 sq. ft. into Would you like to. The sleep at the least step three; particular bed cuatro. Group 9 room provides portholes that have a look at water. Category 7, six, 5 and you can Fantasy/Dream 4E room features verandahs which are very different in size, but are usually on 29-40 a lot more sq. foot.

Large: category 8 and you can 4 (except for Dream/Fantasy/Desire to 4E), having an internal part of whenever 245 sq. legs. into Miracle/Inquire and 235-240 sq. foot. with the Dream/Fantasy/Wish. All bed at least 4; particular bed 5. This type of room are the same depth once the regular-sized rooms, but they are better, that makes place having an extra pull-down unmarried bed on of these one bed 5. Group 8 bed room get one otherwise several portholes having caribbeancupid review a perspective of your drinking water. Classification 8A room is more-large, however, Disney cannot promote a particular size; we reckon that they have been throughout the 320 sq. legs. Classification cuatro rooms possess good verandah, and that may differ in dimensions, it is normally on 29-40 extra sq. ft.

Particular handicapped-available staterooms are also huge, but that’s primarily in the way of blank area to let a great wheelchair to move around. The latest accessible rooms also typically have a low-split shower (once more to support an excellent wheelchair) with many more bath/bath combos to handle different types of bodily things.

Beyond that are the newest concierge bedroom, many of which are huge and so are protected alot more below. However, logically, i don’t have a great amount of difference between the real living area and you can services anywhere between a class ten into the and a course 5 verandah, including. All of those other distinction into the classification means this new porthole or verandah, the region towards motorboat, and small variations in verandah or porthole opinions, and therefore we’re going to go over lower than.