เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Huge amounts of daily users and huge potential for local hookups whether you are gay straight or bi

Huge amounts of daily users and huge potential for local hookups whether you are gay straight or bi

Do a search for users using the same tactic you just used to search for groups. Send friend requests out to everyone with a screen name of that sounds like a fit for our goals and has a profile picture. Make sure you post something cool or funny or sexy and have a profile picture yourself. Ask them for invitations to groups. DONE.

PNP Friendly Social Networks:

So the big guys are out of the question for a number of reasons, Facebook , Instagram , Pinterest , and now Tumblr …

There are plenty of others that are PNP friendly and have a lot of us on there, and are definitely a lot of fun to frequent and view and share pnp related content, such as (the biggies Twitter and Reddit) as well as the upstarts NewTumbl BDSMLR Sharesome and swarmr – and they would most definitely be my list of selections for this category IF they offered the ability to search for people based on location or distance. Sadly, that is not the purpose of those particular sites nor do they offer that functionality.

FetLife is an excellent source whether you be gay straight or bi and have Blendr eliminazione a Kinky streak. They offer searchable user profiles, Classified ads, groups (essentially forum posting), private messaging between users, and the ability to share media such as pictures and video, they also have the Shoutbox, which allows you to see everything people post in their Shoutbox in real time whether you are connected them or not although that has no geographic filtering, just a fun feature.

Another social network that has been garnering a ton of pnp fandom is Mewe. For the uninitiated, me.we is what is referred to as a decentralized social network where free speech prevails. Somewhat like what Mastodon is, but more feature-rich, less confusing and more popular. How you go about finding your communities is you can do a search for groups, and search for PNP, party, etc (we know our keywords) and join groups that way. A lot of our people have our chat groups set to private though meaning only invited people can see them even in search. The trick to getting into those is this:

Do a search for users using the same tactic you just used to search for groups. Send friend requests out to everyone with a screen name of that sounds like a fit for our goals and has a profile picture. Make sure you post something cool or funny or sexy and have a profile picture yourself. Ask them for invitations to groups. DONE.

PNP Friendly Hookup Apps

So you probably won’t be finding much PNP action on OkCupid or Baidoo… but luckily, those are not the only options.

Depending on your sexual orientation here are some apps available on both Android and iOS that will almost guarantee success:

For Gay or Bisexual men (or the “curious” or “so high they don’t care who does them”) there is:

Adam4Adam\\\ – one of the oldest hookup apps out there for gay man, if not the oldest with an app, is Adam4Adam. This is one that used to be at one point the largest hook-up site and app, however the gays are a fickle bunch and like to constantly pursued the newest and next thing so it is lost considerable popularity. That being said, I list this is my first choice because it does have enough usage in most areas to get the job done and, unlike all the other apps, it actually lists “PNP” as one of the options in your profile under “looking for” AND allows you to search specifically for “looking for: PNP” and sort by distance!