เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Lamentations 3:26 It is good that a person should both expect and silently wait for the salvation from the LORD

Lamentations 3:26 It is good that a person should both expect and silently wait for the salvation from the LORD

American requirement adaptation and therefore ye study become quiet, and also to do your own business, also to assist the hands, even as we billed you;

Aramaic Bible in Plain English And that you might be diligent, peaceable and focused on your online business, using the hands as we commanded you,

Contemporary English variation test your best to live quietly, in your thoughts your own company, and to strive, just like we taught one to manage.

Douay-Rheims Bible And that you make use of endeavour becoming silent, and you analysis own business, and deal with your possession, once we commanded you:

Great news Translation succeed their make an effort to living a quiet lives, to mind your own company, in order to build yours live, equally we said before.

Weymouth New Testament in order to vie with one another in desire for peace, all minding his personal business and dealing together with his possession, even as we purchased you to definitely create:

Jesus’S WORDA® interpretation furthermore, create your goal to live gently, analysis work, and obtain your own personal live, while we purchased you.

Global traditional variation In addition, make it your goal to live gently, to mind your own business, and deal with your own fingers, as we instructed your,

Literal criterion variation in order to learning are peaceful, in order to analysis own business, and also to work with your own arms, even as we commanded your,

internet Bible to aspire to lead a quiet existence, to attend to Biracial dating review a business, and also to make use of both hands, while we commanded you.

Brand new center English Bible and that you succeed your own aspiration to lead a peaceful life, and also to do your own small business, also to utilize a possession, once we advised you;

Community English Bible and you allow their ambition to guide a quiet lifestyle, and also to analysis own small business, and also to make use of your personal palms, as we advised your;

Teenage’s Literal interpretation and to learning are peaceful, also to do your own small business, also to utilize your own personal arms, while we did demand you,

Ephesians 4:28 He who has been stealing must take no further, but must work, performing close together with own hands, that he have something to give one in need.

2 Thessalonians 3:10 even for although we happened to be along with you, we provided you this command: “If anybody is actually hesitant be effective, the guy shall not eat.”

2 Thessalonians 3:12 We demand and encourage such people by our Lord Jesus Christ to begin with working quietly to make their lifestyle.

1 Peter 4:15 Indeed, not one of you should sustain as a murderer or crook or wrongdoer, and on occasion even as a meddler.

And that you learning getting peaceful, in order to analysis own small business, in order to use your very own fingers, once we commanded your;

English Revised variation which ye research is silent, and to do your own business, and to work with the hands, even as we charged you;

Romans Yea, so posses I strived to preach the gospel, maybe not in which Christ got called, lest I should create upon another mans base:

Mark the boy of guy can be as one having a much journey, who remaining his house, and offered expert to their servants, also to every guy their efforts, and commanded the porter to view.

Luke ,43 additionally the Lord stated, Just who subsequently is the fact that faithful and sensible steward, whom his lord shall render ruler over his domestic, giving all of them their percentage of meats in due month? …