เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Touch is incredibly important to humanity as a method of communication and connecting

Touch is incredibly important to humanity as a method of communication and connecting

2) The Power of Touch

It is so important that babies can actually die from a lack of touching and physical contact. Like eye contact is a versatile and powerful method of non-verbal communication. Touch can be a method of comfort, a measure of one’s place in the social hierarchy or a threat. Or, like eye-contact, it can be a subtle indicator of interest from a woman.

Wait, What?

First of all, let’s dispense with all the jokes: yes yes, if a girl grabs your crotch and isn’t trying to tear your balls off, you can safely assume she’s interested in you.

But for those of us who don’tlive in a porno movie, touch can be an easily mistaken sign of a woman’s interest.

Women as a whole are socialized to be more touchy-feely than men are and tend to speak more with their hands. A woman will often emphasize a point with physical contact; touching someone on the shoulder during an emotional high-point when agreeing with what they say, for example. However, it’s the duration of that touch that conveys the message: a woman making a point will only touch someone for a second or two, while a woman sending a message will let her hand linger. Similarly, the location of the touch makes a difference; touching a hand or face is more intimate than touching an arm or shoulder, and is a stronger indicator.

Another strong indicator is what’s known as “reciprocal touching”. I’ve advised before that touch can be a powerful flirting technique, once properly calibrated, and it can be a way of measuring a woman’s level of interest. Reciprocal touching is, simply, the tendency of a woman to reinitiate contact after the man has broken it. A woman who is interested in a man ple, react to a side-hug by leaning back in against him, or putting her hand back on his arm. The message is simple: she is enjoying being touched by him and would prefer that it continues.

Finally, one of the simplest and easiest tests is the high-five. At an emotional high-point during a conversation, best hookup apps offer a high five; “Hah, that was hilarious! High-five!” or “OK, you’re awesome. You get a high-five,”. Offer your hand flat, with your fingers slightly spread. A woman who isn’t attracted to a man will respond to a high-five with the traditional flat palm and closed fingers. A woman who is attracted to him, however, will twine her fingers amongst his and grip his hand briefly

This is a simple and subtle way of gauging a woman’s level of interest in you. Please note that you have to be at the energy level where giving spontaneous high-fives might be expected. Someone even-keeled and subdued suddenly offering a high-five will be seen as odd.

PRO TIP: To ensure not missing during a high-five, watch at the other person’s elbow, not their hand. Accidentally palming a woman’s face is a faux pas that’s hard to get past, no matter how interested she is in you.

3) Watch Her Body Language

The body offers many clues to how a person really feels, and women are well-acquainted with the use of sending messages via her body language. Everything from the way she plays with her hair to the way that she angles her body and the tilt of her hips can tell you whether she likes you or if she’s just being polite.

Wait, what?

Much of human communication is non-verbal; we communicate far more via body language that most people realize and some of the indicators of interest can be easy to miss.