เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

I loved travelling through the UK and Denmark last year

I loved travelling through the UK and Denmark last year

My name is Brenda and I live in Queensland, Australia. I found this on twitter and I thought it would be a great place for me to get some PD on great technology learning for my classroom. I have been teaching 13 – 17 year olds for 18 years and it feels like education is headed for a revolution. I really don’t think I am giving the students the skills they will need when they start looking for a career. I am hoping this will help. When I’m not teaching I do adventurefits with friends, camping with my boys, photography be2 and some scrapbooking.

I have a background in design in education and I love making things

I’m Natalie, and I work here at the MIT Media Lab. Before we launched Learning Creative Learning course last year, I was worried about how it would work. But, during the first week, as people began sharing stories about objects from childhood, I found myself becoming engaged in the online community and course.

I am mother to a 7-year old Scratch-lover

Hi, I’m Mitch, one of the organizers of Learning Creative Learning. When we started LCL last year, we expected it to be a course, but it turned into a community. It was great to connect with “kindred spirits” from around the world. I’m looking forward to sharing ideas and learning from one another again this year.

Hi, my name is Alisha. I am a graduate student in the Lifelong Kindergarten group at the MIT Media Lab. I am originally from India and moved to Cambridge last summer. I am interested in exploring ways of nurturing children’s creative confidence with new technologies and to encourage their involvement in creative acts within their communities.

I participated in the Learning Creative Learning course last year and I am one of the LCL2 team members. I am really excited to be part of this community! I am looking forward to hearing stories about your creative experiences.

Hallo,my name is Melissa and I’m from Genoa (Italy). I’m an informatic engeneer and I worked as programmer and analyzer in some industrial company but now I’m unemployed. I have two little children (3 and 6 yaers old) and also thanks to them last year I discovered the educational robotics and the big potentiality that these tools and metodologies have in the educational process and I’m very fascinated about it.At the moment I’m teaching, as an after school laboratory, Scratch and wedo to a class of 12-13 years old boys, and I’m also experimenting some activity about the water cycle and the Bee Bot in a kindergarten. This is the first time for me to follow a real on line course and I’m very excited. I don’t know exactly what to expect from this new experience but I have great expectation about it. Thank you for that chance.

I teach tenth grade English at an all-boys boarding school in Connecticut. We are a 1:1 iPad school, and I use Subtext and other apps in my course. This is my first year joining this Media Lab project. I’m attracted by the four Ps and hope to gain some practical ideas from this experience.

Hello. My name is Kim Lenz. I am a middle school teacher in Petaluma, California, USA. Growing my teaching practice and motivated to engage learners with creative ways of learning and showing. Excited to be part of the community!

Hi! My name is Thomas from the Bavarian Alps, Germany. I am currently building #Fork. It’s an online platform for Makers, Learners, Hackers. A place for sharing all the projects you care about. Really looking forward to the course and meeting (at least virtually) some of you guys.