เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

For the webpage nine out-of Macoy?s inventory #124, we’re advised:

For the webpage nine out-of Macoy?s inventory #124, we’re advised:

Excite like him or her

Which publication try to start with published inside 1914, and more than recently is proprietary and you will written by new Macoy Publishing & Masonic Also provide Organization.

“Authored due to the fact a commission throughout the Grand Resorts out of Iowa, and you can approved by one Grand muscles, a copy associated with book is going to be presented to most of the guy through to exactly who the level of Master mason is conferred inside that it Grand Jurisdiction.”

“Just how many Masons fail to master the master knowledge of the Grasp Training! Yet the brand new applicant is not altogether to blame, since the historic lecture does not actually mention they, a lot less expound it. One lecture just reminds the newest applicant one Masonry cherishes this new guarantee out of a glorious immortality – that’s the. While on the training alone immortality is not a vague vow to be appreciated here and you can understood hereafter. It is a present fact toward that the applicant is actually symbolically initiated; an undeniable fact to-be knew right here now. If the our ritual cannot communicate this realities, they behooves me to observe that it will, very first by the laying hold of the fact our selves, and you will 2nd by the therefore framing the service, or at least of the so discussing they, on make basic facts unmistakable. Manifestly, when we is actually immortal after all, the audience is immortal today, and ardent review also to know that truth is the only higher people sense.”

In what can just only qualify just like the an incredibly vital declaration, Mr. Newton, from Designers, could have been pleading toward Craft since the 1914 in order to Excite give your situation so you can their starts. In order to Excite, no more VEIL the scenario, but openly Tell you it, when he states, ” as to improve realities unmistakable.”

I have been pleading for the Craft for the entire 14 many years since i left the new resorts in order to Excite, no less than be honest with your personal subscription. But thus far, it exact same plea which Mr. Newton very first composed during the 1914 will continue to slide on the deaf ears. As much as i are alarmed, of the specialized files I have regarded, to be honest around available, if the a member of the transaction digs for this, exactly what manage it consistently teach in the new lectures?:

“Your, my brother, have this nights represented one educated workman which dropped an excellent martyr so you’re able to their integrity and you may rigid fidelity.” (Las vegas Routine, p. 141)

Regardless, this new points try deplorable and entirely with out principals and you can award

To that extremely go out, about lecture appertaining to your Hiramic Legend, that is still all the he or she is telling you about this. They will continue to this very day become “veiled from inside the allegory”, in the place of Mr. Newton?s plea, ” to help make the realities unmistakable.”

If it is brand new intention of your own Interest, from the its individuals inspections, to really make the facts unmistakable, the Activity possess failed miserably within the projects. To this day, just about any solitary Mason You will find ever debated this matter having, possibly refuses to know possible, thereby purposely lying-in a good feeble try to defend brand new honor of one’s resorts – there?s an irony for you – or is thus entirely ignorant of your things which he doesn?t understand realities himself. . Since possibly the fresh member was lying or the lodge is deliberately lying for the member and then he is nothing more a keen unknowing pawn.

Please look after the individuals males that are are misled from the resort. Please pray in their eyes. Delight talk to her or him. But never let them corrupt, destroy, otherwise dilute new lessons away from a chapel of your own Living Jesus. The human body from Christ is actually Their chapel, maybe not the fresh resorts?s.