เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Development : Fruit Just Released ios several.2 Public Beta 5, Includes Minor UI Alter

Development : Fruit Just Released ios several.2 Public Beta 5, Includes Minor UI Alter

Public beta testers have been in getting a treat today. If you find yourself Fruit is quite contradictory with the release dates with the creator and you may societal betas, the business enjoys again released one another versions regarding ios several.2 beta 5 now, March eleven. If you are a community examiner, you now will ex boyfriend . a great deal more

Information : Apple Just Put-out ios a dozen.2 Developer Beta 5 having new iphone with Small UI Adjustments

While an ios app creator, their Friday just got ideal; Fruit merely released ios a dozen.dos creator beta 5 towards the Software Reputation today, February eleven. This 5th beta has loads of small UI alter and adjustments, and you may most likely some extent away from significantly less than-the-hood improvements and you may insect . a whole lot more

Development : Apple Launches apple’s ios a dozen.2 Public Beta cuatro so you’re able to App Testers Early, Comes with The newest Signs & Almost every other Quick Adjustments

Apple released ios several.2 beta cuatro so you’re able to builders on the Friday, March cuatro, following eventually thereafter and additionally forced it to everyone for the apple’s ios several.2 personal beta program. The early in the day societal beta reputation having ios 12.dos was released the next day, but this option change movement. In the ios 1 . a great deal more

Reports : Fruit Only Put out apple’s ios a dozen.dos Designer Beta 4 to possess new iphone 4, Boasts The latest Symbols, Updated From the Web page & A great deal more

Apple released ios 12.2 beta 4 to help you developers to the Friday, March cuatro, hence means social beta testers may get the revision with the Tuesday. The latest revise have a brand new “News” application symbol, an alternate “Fruit Television Remote” tile in charge Cardiovascular system, and you will a modified “About” webpage, along with se . a great deal more

News : Apple Only Put-out apple’s ios a dozen.dos Social Beta step three to own new iphone 4, Fixes Category FaceTime & Lock Display Material

If you’re builders received ios several.2 beta step 3 on Feb. 19, societal beta testers was required to waiting one more big date, after the suit having earlier in the day apple’s ios twelve.2 beta releases. The next beta upgrade boasts fixes getting Class FaceTime as well as the shed day to your secure monitor, along with a number of lightweight app . a whole lot more

Information : Fruit Just Released ios twelve.dos Developer Beta 3 for new iphone 4, Repairs Lock Display screen Procedure & Restores Category FaceTime

Apple simply create the next apple’s ios several.2 creator beta Friday, Feb. 19, ten days after the discharge of apple’s ios a dozen.2 developer beta 2. Beta step three repairs a problem with the latest secure monitor, and you can reintroduces Category FaceTime so you can beta testers. Full, ios a dozen.dos hosts a great deal of new features because . a lot more

How exactly to : Brand new Extremely Easy Secret to acquire App Condition & Packages Faster

You open the latest Software Store observe a big red-colored amount hanging more the profile symbol. There can be a ton of position to install, so you faucet “Revise All.” However, hold off! Your wanted to take a look at Instagram or post a reply to a quick WhatsApp message, however, those people programs are actually trapped waiting around for someone else . way more

News : Augmented Reality Application Originator Houzz Suggests Big Study Violation

Regarding the field of websites coverage, it is is clear one enhanced the reality is not protected into the expanding wave study breaches plaguing users. Toward Friday, chairs merchant Houzz, an earlier adopter off ARKit, shown details of a document infraction you to definitely occurred in . . significantly more

How-to : Use Gestures to manage YouTube’s Lighting & Frequency with the Android os

YouTube have two very first gestures: you might twice faucet for every single half of the latest videos to help you skip forward or straight back ten moments, and you may swipe right down to remove the fresh new films. But wouldn’t it be more helpful in the event that there have been gestures to help you amateurmatch manage illumination and you may frequency? Really, as with all one thing . a great deal more