เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

El concurso ha sido historicamente la variedad predilecta de las fi?bricas de escoger la agencia con la que trabajar. Es simple sobre ver por que.

El concurso ha sido historicamente la variedad predilecta de las fi?bricas de escoger la agencia con la que trabajar. Es simple sobre ver por que.

Compai±ias asi­ como usuarios: de Meetic a Tinder

Realiza casi cuatro decadas que John Bartle, Nigel Bogle asi­ como John Hegarty montaron su propia empresa en Londres, BBH. La de estas primeras decisiones que tomaron fue nunca participar en concursos creativos. Estaban convencidos de que su arti­culo creativo era tan superior al de el resto de agencias, que decidieron que era una mala idea regalarlo en un concurso.

Cada ocasii?n que les invitaban a participar en un concurso, en punto sobre ir con el spot rodado igual que hacian en aquel segundo McCann o BMP -y en aquel instante rodar un spot suponia mucho dinero- BBH Solamente aparecian con la reflexion estrategica en la marca comercial. En el caso sobre Levi’s, como podri­a ser, le explicaron a los responsables sobre la marca comercial que se habian olvidado de sus raices norteamericanas y que de relanzar bastaba con relatar America sobre una manera mas atractiva. Ganaron aquel concurso asi­ como el resto es biografia sobre la publicidad.

En nuestro pais, empresas legendarias como Sra Rushmore o SCPF decidieron en su segundo que solo participaban en concursos remunerados. Su proposicion quiza nunca fuese tan radical como la de BBH, aunque la Espana tampoco era el Londres sobre principios sobre los 80.

?Que ha cambiado hoy? El envergadura del premio atras de el concurso. Cuando Sra Rushmore o *S,C,P,F nacieron, las compai±ias concursaban por cuentas, por http://hookupdates.net/es/alt-com-opinion ser lo que los ingleses llaman la agency of record. En otras palabras, por tener el contrato sobre aprovisionador de la creatividad publicitaria sobre una marca durante un periodo sobre tiempo esplendido, habitualmente medido en anos de vida. Sin embargo, por la grupo de motivos -se me ocurren la multiplicacion del cantidad sobre agencias, el cortoplacismo del sector, la obsesion por el producto inmediato, el interpretar la propaganda como un coste- ha cambiado la logica del uso de las marcas, asi­ como ahora la gran pieza sobre anunciantes manejan su comunicacion igual que si su CMO fuese el Cholo Simeone: partido a partido. En otras palabras, que los proyectos puntuales han sustituido al agency of record.

El contratiempo podri­a ser el concurso, el sistema Con El Fin De seleccionar empresa a vi­a o dilatado plazo, nunca sirve para elegir una compania Con El Fin De un esquema. El concurso es un proceso con la inversion en trabajo, lapso y dinero que solo se rentabiliza a medio plazo.

En otras palabras, la duda que deben realizarse anunciantes asi­ como agencias es si elegirian a su marido de la misma modo en la que elegirian a un enamorado. En otras palabras, anunciantes y no ha transpirado compai±ias poseemos que dejar de comportarnos igual que si estuvieramos en Meetic, cuando realmente estamos en Tinder.

A solo un swipe right sobre la pareja mejor

El topico dice que las mejores fi?bricas tienen compai±ias an extenso plazo (VW y DDB, Nike asi­ como Wieden + Kennedy, ING asi­ como Sra Rushmore), No obstante eso no quiere afirmar que este ideal tenga que actuar a la totalidad de las marcas comerciales, ni a la totalidad de las agencias.

Inclusive ahora, el prototipo de conexion dentro de cliente desplazandolo hacia el pelo compania era el sobre la pareja exclusiva: la marca se comprometia con la compania y la empresa con la marca comercial. Como demasiado, las anunciantes tenian varias empresas con capacidades complementarias que trabajaban cada la en un apartado diferente de la comunicacion comercial de la marca comercial.

Tener varias compai±ias goza de sentido: las marcas comerciales en la actualidad se enfrentan a un grado de complejidad de mi?s grande que De ningun modo. El motor sobre esa complejidad es la fragmentacion: de canales, de audiencias, sobre plataformas, sobre tecnologias. La de mi?s grande pieza de estas agencias son buenas realizando una cosa (spots sobre TV, craft, branded content, activacion digital, CRM, etc.). Asi que es normal que hoy debido a nunca baste con tener la sola compania para descifrar toda la comunicacion sobre una marca.

Sobre la misma manera que el anunciante no suele tener dos empresas que compiten dentro de si, las compai±ias suelen trabajar con un unico cliente por sector, asi­ como ninguna trabaja de dos fi?bricas competidoras. El razon podri­a ser sus usuarios comparten referencia sensible referente a su negocio con las empresas, informacion que es muy valiosa en manos de las competidores.

Esta exclusividad seri­a perfectamente entendible en el universo de Meetic en el que viviamos anteriormente. Si un anunciante contrata los servicios de una empresa por un periodo sobre individuo o diversos anos de vida, esta se convierte en su pareja habitual, en su companero sobre viaje. El anunciante paga un fee no unico para que la empresa trabaje Con El Fin De su marca, sino Asimismo con el fin de que no trabaje de las marcas comerciales con las que compite. En el Tinder sobre proyectos en el que nos movemos hoy, el comprador posee escaso incentivo en repartir referencia sensible con una compania con la que quiza unicamente haga un programa puntual. Y la agencia Ahora no posee el menor incentivo para dejar sobre trabajar con otras marcas en la misma estrato. En otras palabras, que en la ocasion en que el anunciante busca la conexion ocasional con la compania, esta ya nunca esta obligada a tener la contacto sobre exclusividad con el anunciante.

Mismamente las cosas, ?cual seri­a la conveniente forma de dirigir la marca, el ideal Meetic o el maqueta Tinder? Cualquiera que exista utilizado Tinder saber que su fulleria esta en elaborar imaginar al cliente que solo esta a un swipe right de encontrar una pareja superior.

El estratega Rory Sutherland dice que el exito sobre McDonald’s radica en asimilar que los usuarios no busca la preferible condumio probable, sino la que este suficientemente bien. Hasta en el deficiente barrio de el universo, puedes permanecer Indudablemente de que un Big Mac Jami?s te dara gastroenteritis. Como en el caso sobre la comida, quiza el reserva este en asimilar que nunca Tenemos que obsesionarse con hallar el restaurante perfecto, sino individuo en el que quedar a deleite comiendo. Hay personas a la que le gusta comer siempre en el identico lugar, y no ha transpirado otros que prefieren examinar cosas novedosas sobre oportunidad en cuando.

En este ambiente tinderizado, quiza la contacto dentro de comprador asi­ como empresa se deba parecer mas a la que tenian Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre: a lo largo de 50 anos de vida fueron pareja desplazandolo hacia el pelo eso nunca impidio que nadie de los 2 mantuvieran relaciones con diferentes seres.

Por evidente: ni VW, ni Nike ni ING trabajan con la sola compania.