เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

All your valuable Questions relating to 7th-Go out Adventism And you may Ben Carson Answered

All your valuable Questions relating to 7th-Go out Adventism And you may Ben Carson Answered

Republican presidential candidate Ben Carson talks in the a north Tx Presidential Discussion board organized of the Faith & Independence Coalition and you will Prestonwood Baptist Chapel history weekend. Brandon Go/AP cover-up caption

Republican presidential applicant Ben Carson talks at a northern Colorado Presidential Message board hosted from the Faith & Freedom Coalition and you may Prestonwood Baptist Chapel past sunday.

Ben Carson features increased to the a lead-in Iowa and that’s hiking nationally due to his interest evangelicals. But could his personal viewpoints because the a 7th-big date Adventist build him anathema to several of them exact same voters?

“I am Presbyterian,” Trump said from the a friday rally from inside the Florida. “Guy, that is along the middle of the road, men and women, in every fairness. I mean, Seventh-go out Adventist, I’m not sure from the. I simply do not know regarding.”

Trump later denied he had been seeking upload up a great “canine whistle” wanting to know Carson’s trust, however, the guy seemed to be seeking exploit the fact that this new faith mainly stays a secret to several Americans.

Only glance at the greatest Yahoo fashion to possess 7th-time Adventists. Inquiries people are Googling: Will they be good cult? Are they Mormon? Will they be anti-Catholic? Will they be Protestant? Are they vegan?

The newest Adventist way can be shadow the has an effect on returning to William Miller, a farmer turned Bible professor exactly who predicted one Goodness do return so you’re able to Environment a little while between February 1843 and you can ent verses or any other Scriptures. Their supporters began promoting its property, expecting brand new rapture. When that didn’t https://www.datingreviewer.net/local-hookup/akron happens, Miller told you it can happen towards a separate time: Oct. twenty two, 1844. One to anticipate didn’t be realized sometimes, obviously.

The fresh new church still considers their new prophecy (even when wrong towards their schedules) one of the central principles of its believe – one Jesus will soon come back. “He was wrong in his forecast, as he predict brand new big date regarding when Christ do started,” claims G. Alexander Bryant, the brand new manager secretary for Seventh-date Adventists out-of The united states “That which we read off William Miller is that zero child understands the newest day or even the time when Goodness will return.”

After Miller’s prophecy did not become a reality, there’s a period new church relates to because “higher dissatisfaction” you to led to far heart-searching – nevertheless the resulting reflection sooner led to the new church’s specialized beginning. The label, the latest Adventists, shows one the adherents is actually looking forward to the next Regarding Christ.

“Of numerous was indeed a little upset and you may disenchanted into viewpoints,” Bryant claims. “Other people started to thought so much more diligently, ‘Where did we get wrong?’ and you will went on training and you will lookin.”

One of those anybody was Ellen G. Light, who and the like commercially depending the new 7th-big date Adventist Chapel into the 1863. A respected writer towards faith and wellness, she actually is seen from the chapel once the a good prophetess who had been important into the cementing a number of the church’s early viewpoints. Complete, she blogged over 40 books as well as over 50,000 articles.

Brand new Pew Research Heart think it is to be one particular racially diverse religious group about You

Given that determine away from White’s website has actually pulled scrutiny, Bryant stresses one to this lady website are not seen as divine or meant to supersede the Bible.

“She try a match toward Bible and you may an effective prophetic blogger in her own correct,” according to him. “She’s seen as a beneficial co-founder away from an objective.”

The Adventist Chapel has step 1.dos billion users for the North america; along with 18.seven mil participants internationally it is one of several fastest-expanding denominations. S. the 2009 seasons.

Instead of most other Christian denominations, Seventh-big date Adventists attend church towards the Saturdays, which they faith to-be the newest Sabbath rather than Weekend, according to their interpretation of one’s Bible

“It is not exactly that i praise towards Sabbath; we award one go out as day from other individuals,” Bryant claims. “Do not do secular facts, we don’t performs in those days, therefore we evaluate the period become rejuvenated.”