เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unsecured payday loans online

Plan dos: Improve County Support, In addition to Emergency Help so you're able to People

The latest College off Michigan–Ann Arbor and you can Michigan County University gotten $twenty-five million and you can $31 mil, correspondingly, inside Congressional funding, and this can be accustomed bring bucks offers in order to students or target disruptions and you can unexpected expenses because of COVID-19

With not sure budgets and you can tattered family relations money, it might not look like a time and energy to work with personal debt-totally free college from inside the Michigan. However, because of the numerous years of disinvestment additionally the needs against Michigan's people-such pupils from color-it is vital that lawmakers imagine a major down-payment to the university cost.

Rules 1: First-Money 100 % free University

Michigan lawmakers will be raise funding to help you societal 2- and you can 4-seasons organizations as a result of an excellent “first-dollar” free school system, where in fact the condition eliminates tuition and you may allows pupils to use people offer otherwise scholarship support toward bills or any other non-university fees will set you back.