เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

Toledo+OH+Ohio hookup sites

Aggregation compared to Composition compared to Connection versus Lead Relationship

I am reviewing my personal degree for the target-depending coding. Beneath the matchmaking between categories thing, You will find encountered specific matchmaking which are some time not clear in order to me.

I'm sure dependency "uses-a" and heredity "is-a" however, I am a little while not really Toledo free hookup website acquainted with Aggregation, Constitution, Relationship and you can Lead Relationship; also, which of them try "has-a" matchmaking. Particular explore Aggregation interchangeably which have Organization.

What is actually Head Organization? Also, what is actually Composition? In UML diagrams, the fresh new arrows you to definitely signifies are usually additional. I would personally become really pleased if you you certainly will obvious these things aside for me.

cuatro Solutions 4

Take note that there are some other interpretations of one's "association" definitions. My personal views listed here are greatly predicated on what you will read during the Oracle Qualification courses and read books.

A good usage inside a strategy, their trademark otherwise as a return well worth. It is really not really a mention of the a certain object.

Aggregation against Structure compared to Organization versus Direct Relationship

A therefore-named "Solid relationships": The fresh instantiation of one's connected object is commonly tough coded in to the the constructor of one's object. It can't feel place away from beyond your target. (Constitution cannot be a quite a few-to-of numerous dating.)

This might be a good "Poor relationships".